תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט LUBINCO-SHOP ( להלן: "האתר"), המשמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת כלי מטבח, כלי הגשה ואירוח, סכו"ם, כוסות ועוד. האתר הינו חנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים מתחום המטבח, הבישול והאירוח.

 
1.   כללי-
1.1   חברת לובינקו בע"מ (להלן: "החברה") הינה הבעלים של האתר. פרטי ההתקשרות להלן:
שם החברה  : לובינקו בע"מ 

ח.פ. 511503278
דואר אלקטרוני LUBINCO-SHOP.CO.IL  :
טלפון: 09-9545210

1.2   כל פעולה באתר כפופה לאמור בתקנון שלהלן.
1.3   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין מבצע ההזמנה לבין החברה. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר. 

אנא קראו את תנאי התקנון בתשומת לב. 
1.4   כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר.
 1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, זאת ללא שתימסר הודעה מראש על השינוי ו/או ללא צורך במתן התראה. 
1.6   הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
1.7   החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.
1.8   הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
1.9   בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה. 
1.10   בכל מקום בתקנון שיש שימוש בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך, כמו כן, מקום שיש שימוש בלשון יחיד הכוונה גם ללשון רבים ולהיפך.


2  .  רשאיות להשתמש באתר-
2.1   רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, מגיל 18, שברשותו תיבת דואר אלקטרוני פעיל ונגיש וכן כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי (בישראל).
2.2   על אף האמור לעיל, החברה רשאית למנוע מאדם ו/או מקבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש בעבר ובין אם לאו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או במתן נימוק.
 2.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למנוע ממשתמש באתר לבצע כל פעולה באמצעות חסימתו כאשר המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, הפר את הוראות התקנון, מסר בעת ההרשמה באתר ו/או בטלפון פרטים למשלוח שגויים במתכוון, מסר כרטיס אשראי שלא בתוקף ו/או פרטים שגויים במתכוון, פגע בחברה ו/או בספק כלשהו ו/או במשתמש אחר ו/או בפעילותו התקינה של האתר באמצעות מעשה או מחדל.

3  . ביצוע הרכישה באתר-
3.1   האתר מציע מוצרים שונים בדרך הקלה, המהירה והנוחה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים המובילים בעולם בתחום הקולינריה והאירוח.
 3.2 היה והתברר לאחר מכירה של מוצר מסוים, כי המוצר אזל מהמלאי, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה למבצע הפעולה תוך 3 ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי/ שווה ערך או להסירו מסל הקניה.
3.3  השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, לא כולל ימי שישי, שבתות וחגים, כמו גם השלמת תהליך המכירה מותנה בכך שהמוצר זמין במלאי בעת ההזמנה.
 3.4 בכל מכירה מוצעים מוצרים בתנאים ובמחירים קבועים מראש.
3.5  בכל דף מוצר מוצגים מפרט המוצר, מחיר המכירה, תנאי התשלום בגין המוצר, עלות ההובלה (אם קיימת) וזמן האספקה וכן כל הפרטים הרלוונטיים אודות המוצר.

 4.  תהליך המכירה-
4.1   טרם ביצוע הזמנה יש להשלים את הליך ההרשמה בו ייבחר המשתמש בשם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים אם וככל שיידרש.
 4.2 הזנת הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק.
4.3   מיד לאחר ביצוע ההזמנה, יקבל מבצע ההזמנה אישור על קליטת ההזמנה בחנות. יודגש, כי אישור זה אינו מהווה אישור לסיום הליך ההזמנה ואינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, אלא מעיד על אישור קליטת ההזמנה בחברה בלבד.
 4.4 לאחר קליטת ההזמנה בחברה יבצע צוות החברה בדיקה של פרטי ההזמנה, זמינות מלאי ובדיקת פרטי כרטיס האשראי.
4.5   עם קבלת מספר אישור העסקה מאת חברת כרטיסי האשראי תינתן הודעה ללקוח לפיה העסקה אושרה והליך ההזמנה נשלם. לאחר השלמת ההזמנה, ההזמנה תירשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה באתר תוך 24 שעות בקישור כרטיס לקוח.
 4.6   חיוב הלקוח בגין מוצר שרכש, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 4.7 הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וברישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. לתשומת ליבכם: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים נגדו.
4.8   במקרה שלא אושרה העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה לפיה יידרש מבצע ההזמנה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור העסקה מול חברת כרטיסי האשראי. 
במידה ולא פעל מבצע ההזמנה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על אי אישור העסקה תחשב העסקה כמבוטלת ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד החברה.

4.9   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וכרטיס החיוב אינו תקף ו/או שחברת האשראי אינה מכבדת את העסקה ואינה מכבדת את החיוב ו/או שהמוצר המבוקש איננו זמין במלאי החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוח לטובת השלמת העסקה ו/או ביטולה. 
4.10   מניין ספירת הימים למועדי המשלוח ייחשב ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. 

 .5 מחירים-
 5.1 המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ) כדין.
 5.2 הנהלת האתר או החברה אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים באתר הם במחירים הזולים ביותר.

.6   ביטול עסקה והחזרות-
6.1   המשתמש באתר רשאי לבטל עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן:"חוק") בהתקיים שני התנאים הבאים: 

  1. הודעת ביטול נמסרה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הטלפון 09-9545210 ו/או נשלחה הודעת ביטול לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה  Amit@lubinco.co.il  בכתב, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. 
  2. המוצר הוחזר לחברה מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם ובאריזתו המקורית.


6.2 כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
6.3 ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה- 
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין המוצר שהתקבל בפועל יושב כספו של הרוכש תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או בסכום של 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם, כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור בסעיף זה שנעשה לאחר שהמוצר יצא מהחברה לא יוחזרו דמי המשלוח. יודגש, כי החזרת המוצר תיעשה על חשבון הרוכש, ביקש הרוכש, כי המוצר ייאסף מהמקום שנמסר לו או כל מקום אחר בתיאום עם החברה, רשאית החברה לגבות מהרוכש דמי הובלה בגין האיסוף כאמור.

 6.4    ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע ו/או כל הפרה אחרת של תנאי החוזה, הרוכש יזוכה במלוא התמורה ששילם, לרבות דמי המשלוח, בגין המוצר בתוך 14 ימים מהמועד שהחזיר הרוכש את המוצר לחברה, למען הסר ספק, החזרת המוצר תיחשב ממועד בו המוצר הגיע לידי החברה. יובהר, כי דמי הביטול לא ייגבו והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
6.5   בוטלה עסקה כאמור בסעיפים 6.3 ו- 6.4, המוצר יוחזר לחברה באריזתו המקורית בלבד.
6.6   חברה תמסור ללקוח עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרה החברה לחברת האשראי.
6.7   על אף האמור לעיל, יודגש, כי הרוכש לא יוכל לבטל את העסקה במקרים הבאים:
מוצרים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה.
מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.
 6.8   לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 7.   מדיניות החזרת מוצרים-

7.1    החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
7.2    זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי ו 

 7.3   אופן החזרת הפריטים – בהגעה פיזית אל החנות ולא במשלוחים.
  7.4 מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מחבילה ו/או מבצע ו/או קופון והלקוח רוצה להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש"ח- הנמוך מבניהם. במידה וייבחר בקבלת  זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הזיכוי יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.
7.6   החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש"ח.

8  .  אספקה ומשלוחים-
8.1   החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה ובמועד המצוין בדף המוצר, אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש בכתב. החברה מתחייבת לספק רק מוצר עבורו שולמה תמורה מלאה באמצעות כרטיס אשראי.
 8.2 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי וחתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי השובר כתנאי למסירת המוצר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לא יימסר המוצר לקטין מתחת לגיל 18.
 8.3 זמני אספקת המוצרים כפי שצוינו בדף המוצר כוללים רק ימי עסקים א' עד ה' ואינם כוללים שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד. 
8.4   אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכול הנוגע לאזורי החלוקה כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודות חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים, שעות חלוקה וכיוצא בזה, יובהר, כי ייתכן ויהיו יישובים, קיבוצים, מושבים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבית הלקוח, והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר הקרוב אליו ו/או בנקודה אחרת בתיאום מראש ולשביעות רצונו של הלקוח. במקרה של מסירה כאמור לעיל בסעיף זה, היינו, מסירת המוצר שלא לכתובת המשלוח של הלקוח ייחשב המוצר כנמסר ללקוח אם נמסר לסניף הדואר או לנקודת החלוקה שנקבעה מראש, וללקוח לא תעמוד כל טענה כנגד החברה בכל הנוגע לאופן המסירה. 
8.5   החברה אינה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
8.5.1   כוח עליון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מצב של מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום כפי שיוגדר על ידי שלטונות החוק, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים נותני שירות כגון: דואר ישראל, נמלים, מכס ועוד הדרושים להובלת המוצרים וכן כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 8.5.2 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית לספק את המוצרים ללקוחותיה במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש ולשביעות רצונו של הלקוח. במידה ואזור מסוים יוגדר כאזור בטחוני על ידי שלטונות החוק ו/או הצבא אשר יגרום לעיכוב במסירת המוצרים, עיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר ולרוכש לא תעמוד כל טענה כנגד החברה בגין העיכוב.
8.5.3   במקרים שבסעיף 8.5 תציע החברה ללקוח לבחור בין ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו לבין המתנה לקבלת המוצר.
 8.6   סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

8.7  עלויות המשלוח המצוינות הינן למשלוח בישראל בתוך תחום הקו הירוק בלבד, עלויות משלוח מחוץ ל"קו הירוק" יינתנו לגופו של עניין ולפי יכולת החברה לספק את המוצר.
במקרים בהם לא ניתן לספק את המוצר לישוב מרוחק ו/או נדרשת תוספת לדמי המשלוח, החברה מתחייבת להודיע ללקוח טרם ביצוע החיוב.
8.8  דמי המשלוח בגין הובלת מוצר המפורטים בדף המוצר הינם למשלוח סטנדרטי, במקרה של הובלה חריגה, היינו, הובלת מוצר לקומה 4 ומעלה ללא מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים, תהא רשאית החברה לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין ההובלה הרגילה, יובהר, כי החברה מתחייבת להודיע ללקוח טרם ביצוע החיוב בגין ההובלה החריגה.

 9  . שמירה על סודיות-
9.1  החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 9.2 החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת קרדיט גארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. קרדיט גארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.
 9.3 היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
9.4   החברה לא תישא באחריות לכל אובדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה ו/או כל תוצאה ו/או נזק ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום.
 9.5 תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS  מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. חברת פלאכארד משתמשת בשרותי חברת קומסק, המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.
9.6   האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL,   כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. 
 9.7 במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9.8   החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר למעט בהתאם לאמור בסעיף קטן 10.2 וכן לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
 9.9 הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 9.10 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש ו/או כל נזק אחר העלול להיגרם וכן לתוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

.10  מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר-
10.1  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה
10.2   החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 10.3  מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, (S.M.S) בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר; (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 10.4 הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
10.5   נרשמים שמתנגדים לשימוש בפרטיהם ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יוכלו בכל עת להודיע על רצונם לשרות הלקוחות של החברה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה amit@lubinco.co.il  או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור או באמצעות מספר הטלפון 09-9545210 ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

 .11 אחריות החברה-
11.1  החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.
11.2  נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
11.3  תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה, ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 11.4 החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 11.5 הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 11.6 הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור, כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 09-9545210, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 11.7 החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
11.8   החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי ו/או כל תוצאה אחרת שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.
 11.9 מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
11.10 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אובדן רווחים ו/או לכל התוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

  .12 זכויות יוצרים וסימני מסחר-
12.1   כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.
12.2   כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
12.3   החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
12.4   אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.